VÅRA  ANTOLOGIER

Sedan 2006 har Skrivarnätet Småland gett ut åtta antologier med medlemmars texter - temat är fritt, och formen varierad. Skrivglädjen tar sig uttryck i allt från prosa till poesi när hela Småland bjuds in att medverka!

Småland skriver!


Föreningens första antologi, utgiven 2007, innehållandes en salig blandning av kortare texter, sagor, dikter, kåserier och noveller skrivna av barn, ungdomar och vuxna i Småland.

Ordströmmar från Småland


Föreningens fjärde antologi, ugiven 2016, delger en stor variation av dikter och noveller, kåserier och berättelser, som välkomnar läsaren in i det småländska ordflödet.

Småland skriver igen!


Föreningens andra antologi, utgiven 2010, fylld av texter från såväl etablerade författare som hobbyskribenter i varierande ålder, alla med anknytning till Småland.

Ordbrus från Småland


Föreningens femte antologi, utgiven 2018, är en samling med prosa och lyrik skriven av småländska ungdomar i högstadie-, och gymnasieåldern. Den uppskattas dock av läsare i alla åldrar.

Ordrösen från Småland


Föreningens tredje antologi, utgiven 2013, en samling av noveller, kåserier och dikter skrivna av personer med anknytning till Småland. SLUTSÅLD

Ordmån


Föreningens sjätte antologi, utgiven 2019, innehåller texter som särskiljer sig vad gäller tema och form, men hålls samman av skribenternas skrivglädje, formuleringslust och det småländska landskapet. Återigen med författare i varierande ålder.

Ordstafett från Småland


Föreningens sjunde antologi, utgiven 2021, fylld från pärm till pärm av noveller komna ur en digital skrivstafett som skrivarnätet anordnade under pandemin. 17 texter skrivna av lika många skribenter, men inte var för sig, utan tillsammans!

Ordgläntor från Småland


Föreningens senaste och största antologi, utgiven 2022. Boken innehåller noveller, sagor, dikter och berättelser i varierande känslostämningar och uttrycksformer, skrivna av vuxna, men också barn och unga. Den gemensamma faktorn? Skrivglädjen.

Vill du köpa någon eller flera av våra böcker?


Du kan enkelt beställa det du vill ha genom att kontakta vår kassör Carin Rickardsson.

mejl: karin.ri@telia.com

tel: 070-68 65 865

Se prislista nedan.

Prislista:


Småland skriver! (2007) - 25 kr + porto

Småland skriver igen! (2010) - 25 kr + porto

Ordrösen från Småland (2013) - SLUTSÅLD

Ordströmmar från Småland (2015) - 75 kr + porto

Ordbrus från Småland - Unga skriver (2018) - 80 kr + porto

Ordmån - Texter ur den småländska myllan (2019) - 100 kr + porto

Ordstafett från Småland (2021) - 80 kr + porto

Ordgläntor från Småland (2022) - 120 kr + porto


Medlemmar får visst rabatterat pris.